Peter Moerkens

Welkom bij PMO, toezicht management advies

PMO, toezicht management advies wil kennis en ervaring inzetten om organisaties en leidinggevenden te helpen een hoger niveau te bereiken, zodat de kwaliteit toeneemt en er nieuwe kansen ontstaan.

Elke organisatie krijgt te maken met verandering en zal moeten inspelen op zowel interne als externe ontwikkelingen. Het denken ‘van binnen naar buiten en van buiten naar binnen’, het leggen van verbinding tussen de organisatie en de omgeving is noodzakelijk voor een vitale organisatie. Verbinding leggen geldt evenzeer voor leidinggevenden. Het gaat erom de optimale positie te bepalen tussen functie, persoon en context.


               Kwaliteit, Toegevoegde waarde en Flexibiliteit. Het resultaat telt!


PMO, toezicht management advies biedt diensten aan op bestuurs- en directieniveau als:

> toezichthouder;hoihoihoi

> Interim-, verander- en projectmanager;

> strategisch adviseur.

 

De dienstverlening is gericht op de non-profit sector. Er is zeer ruime ervaring op het snijvlak van publiek en privaat.

 

 

Lijnen en cirkels, het zoeken naar een optimale combinatie daarvan staat bij mij centraal. De lijn vertegenwoordigt het rationele: logisch en efficiënt van een beginpunt naar een eindpunt. De cirkel staat voor continue beweging: een oneindig pad van zoeken en leren. Een lijn en cirkel zijn tegengesteld en complementair; in de juiste verhouding is een mens in balans.